Aanmelding

Een kind kan worden doorverwezen door een huisarts, kinderarts, revalidatiearts, consultatiebureau-arts of jeugdarts. Ook is het mogelijk om zelf contact op te nemen als u vragen heeft over uw kind, danwel op advies van school- of zwemdocent. Door de directe toegankelijkheid van onze praktijk heeft u geen verwijskaart nodig. Wel is hierover overleg met uw huisarts.

 

 
men1